اصول و مبانی جهاد اقتصادی در پرتو قرآن کریم
55 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی سخن جامعه/ شماره اول
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جهاد اقتصادی هم‌چون سایر رفتارهای انسانی بر یک‌سلسله مبانی و اصول بنیادینی استوار است که بدون در نظرداشت آن‌ها، تبیین ابعاد مختلف آن، میسور نیست. از این‌رو، نگارنده در این مقاله تلاش دارد برخی از مهم‌ترین اصول و مبانی جهاد اقتصادی را با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم به‌طور گذرا مطرح نموده و در پرتو آن، فهم هرچه دقیق مفهوم جهاد اقتصادی را برای خوانندگان گرامی هموار سازد. در این مقاله، مبانی و زیرساخت‌های جهاد اقتصادی در دو حوزه‌ی جهان‌شناختی و انسان‌شناختی، مورد کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس، تفاوت ماهوی نظام اقتصادی اسلام با سایر مکاتب اقتصادی به‌درستی نمایانده شده است و نیز، اصول بنیادین جهاد اقتصادی هم‌چون؛ عدالت‌محوری، استقلال اقتصادی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از اکتناز و خروج سرمایه از چرخه‌ی تولید،‌ بر همین پایه استوار گردیده است. کلیدواژه ها: جهاد، اقتصاد، جهاد اقتصادی، اصول، مبانی و قرآن کریم.